Consejo Superior de Investigaciones CientíficasInstituto de Historia. CSICFundación Española de Historia Moderna
 
 Información general Boletín FEHM Actividades Publicaciones Modernismo en Internet
 Inicio
  
 Búsquedas retrospectivas
 Últimas noticias
  Actividades en curso
 Añadir noticias
  
   
 
06/14/2024
Últimas noticias recibidas
FEHMlibrosrevistasproyectos de investigacióncongresosseminarioscursos de doctorado -máster-posgradoexposiciones - divulgaciónvariatesis
CONSULTA TEMÁTICA DE NOVEDADES
1 NOTICIAS ENCONTRADAS
(2024, Mayo) HistAnMeDer, noticias de Historia Antigua, Medieval y del Derecho
3. Varia
[der-histanmeder-l] [Antclass] Call for Papers - Celtic religions between Late Antiquity and the early Middle Ages
De: José D´Encarnação <jde@fl.uc.pt <mailto:jde@fl.uc.pt> >
Fecha: 8 de mayo de 2024, 11:19:48 CEST
Para: antclass@uc.pt <mailto:antclass@uc.pt> , archport <archport@ci.uc.pt
<mailto:archport@ci.uc.pt> >
Cc: ralph.haussler@uclmail.net <mailto:ralph.haussler@uclmail.net>
Asunto: [Antclass] Call for Papers - Celtic religions between Late Antiquity
and the early Middle Ages?

We would like to invite you to our two-day multi-disciplinary conference on
'Celtic' religions and myths between Late Antiquity and the Middle Ages
(notably in Britain and Ireland), studying, among others, the persistence
(and transformation) of 'indigenous' religious ideas and practices during
Late Antiquity, the sub-Roman period and into the Middle Ages. The
conference will be held at Aberystwyth University on the 12th and 13th
September 2024.

'Celtic Myths and Religions from Late Antiquity to the Middle Ages'

This two-day conference will focus on the development of religious ideas and
cultures in the Celtic-speaking world in late Antiquity and into the Early
Middle Ages (c.350-800 CE). The aim of the conference is to provide a forum
for multi-disciplinary debate. By bringing together specialists in ancient
and medieval history, Celtic studies, religious studies, archaeology and
epigraphy, we hope that discussion will provide new insights on continuity
and transformation in Celtic religions and mythologies, and interrogate
established dichotomies such as Roman/Celtic, nativist/anti-nativist and
'pagan'/Christian.

If you are interested in proposing a paper please send us the title and an
abstract (each paper will be 20 minutes long, followed by 10 min.
discussion):

Ralph Haeussler: ralph.haussler-vf@winchester.ac.uk or Jonathan Wooding:
jonathan.wooding@sydney.edu.au <mailto:jonathan.wooding@sydney.edu.au>

Thank you very much!

We look forward to seeing you in Aberystwyth!

Jonathan Wooding (Sydney University),
Simon Rodway (Aberystwyth University)
and Ralph Haeussler (Winchester University)

____

This 2-day event is part of a three-day conference entitled 'Cymru, Iwerddon
ar Celtiaid / Wales, ireland and the Celts'
To book your place:
https://shop.aber.ac.uk/conferences-and-events/cynadleddau-conferences/cyfadran-y-celfyddydau-ar-gwyddorau-cymdeithasol-faculty-of-arts-and-social-sciences/cymru-iwerddon-ar-celtiaid-wales-ireland-and-the-celts

_______Annwyl bawb,

'Myth a Chrefydd Celtaidd o'r Henfyd Diweddar i'r Oesoedd Canol'

12-13 September 2024 | 12-13 Medi 2024

Bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn canolbwyntio ar ddatblygiad syniadau a
diwylliannau crefyddol yn y cenhedloedd Celtaidd eu hiaith yn yr Hen Gyfnod
Diweddar a’r Oesoedd Canol Cynnar. Bwriad y gynhadledd yw darparu cyfle ar
gyfer trafodaethau aml-ddisgyblaethol. Trwy ddod ag arbenigwyr ym meysydd
hanes cynnar a chanoloeosol, astudiaethau Celtaidd, astudiaethau crefyddol,
archeoleg ac arysgrifiaeth, gobeithiwn y cynigia’r drafodaeth olwg newydd ar
barhad a thrawsnewid mewn crefydd a mytholeg Geltaidd, a chwestiynu
deuoliaethau hirsefydlog megis paganaidd/Cristnogol, Rhufeinig/Celtaidd, a
brodoriaethol/gwrth-frodoriaeth.

Cynhelir y gynhadledd ar Gampws Prifysgol Aberystwyth.

Gyrrwch gynigion papurau at:

Ralph Häussler: ralph.haussler-vf@winchester.ac.uk
<mailto:ralph.haussler-vf@winchester.ac.uk>

neu

Jonathan Wooding: jonathan.wooding@sydney.edu.au
<mailto:jonathan.wooding@sydney.edu.au>

https://shop.aber.ac.uk/conferences-and-events/cynadleddau-conferences/cyfadran-y-celfyddydau-ar-gwyddorau-cymdeithasol-faculty-of-arts-and-social-sciences/cymru-iwerddon-ar-celtiaid-wales-ireland-and-the-celts_____

Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr ôl-raddedig am fwrsariaethau i fynychu'r
Gynhadledd Cymru Iwerddon. Bydd y bwrsariaethau’n talu ffioedd cofrestru a
chyfraniad at y costau teithio. Dyfernir y bwrsariaethau yn ôl perthnasedd
diddordebau ymchwil yr ymgeiswyr i themâu’r Gynhadledd. Os carech ffurflen
gais neu am fanylion pellach cysylltwch â fass@aber.ac.uk
<mailto:fass@aber.ac.uk>

Postgraduate Bursaries

Postgraduate students are invited to apply for bursaries to attend the Wales
Ireland Conference. The bursaries will cover conference registration fee and
a contribution towards travel costs. The bursaries are awarded according to
the relevance of the applicant's research interests to the Conference
themes. If you would like to receive an application for or for further
details please contact fass@aber.ac.uk <mailto:fass@aber.ac.uk>

---
Prof. Ralph Haeussler MA PhD (Lond)
Senior Fellow of the Higher Education Academy || Research Fellow, School of
History and Archaeology, Winchester University, United Kingdom
<mailto:ralph.haussler@uclmail.net> ralph.haussler@uclmail.net |
<mailto:ralph.haussler-VF@winchester.ac.uk>
ralph.haussler-VF@winchester.ac.uk
___
NEW BOOK: Religious Individualisation in the Roman World:
<https://www.oxbowbooks.com/9781789259650/religious-individualisation/>
https://www.oxbowbooks.com/9781789259650/religious-individualisation/

_______________________________________________
Antclass mailing list
Antclass@uc.pt <mailto:Antclass@uc.pt>
http://ml.ci.uc.pt/mailman/listinfo/antclass


--
Saludos cordiales
Pedro Andrés Porras Arboledas
Moderador de la lista der-histanmeder-l
Historia e Historia del Derecho
Universidad Complutense de Madrid
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes,
envía un correo electrónico a DER-HISTANMEDER-L+unsubscribe@ggrupos.ucm.es
<mailto:DER-HISTANMEDER-L+unsubscribe@ggrupos.ucm.es> .De: José D´Encarnação <jde@fl.uc.pt>
Fecha: 8 de mayo de 2024, 11:19:48 CEST
Para: antclass@uc.pt, archport <archport@ci.uc.pt>
Cc: ralph.haussler@uclmail.net
Asunto: [Antclass] Call for Papers - Celtic religions between Late Antiquity and the early Middle Ages

?

We would like to invite you to our two-day multi-disciplinary conference on 'Celtic' religions and myths between Late Antiquity and the Middle Ages (notably in Britain and Ireland), studying, among others, the persistence (and transformation) of 'indigenous' religious ideas and practices during Late Antiquity, the sub-Roman period and into the Middle Ages. The conference will be held at Aberystwyth University on the 12th and 13th September 2024.

'Celtic Myths and Religions from Late Antiquity to the Middle Ages'

This two-day conference will focus on the development of religious ideas and cultures in the Celtic-speaking world in late Antiquity and into the Early Middle Ages (c.350-800 CE). The aim of the conference is to provide a forum for multi-disciplinary debate. By bringing together specialists in ancient and medieval history, Celtic studies, religious studies, archaeology and epigraphy, we hope that discussion will provide new insights on continuity and transformation in Celtic religions and mythologies, and interrogate established dichotomies such as Roman/Celtic, nativist/anti-nativist and 'pagan'/Christian.

If you are interested in proposing a paper please send us the title and an abstract (each paper will be 20 minutes long, followed by 10 min. discussion):

Ralph Haeussler: ralph.haussler-vf@winchester.ac.uk or Jonathan Wooding: jonathan.wooding@sydney.edu.au

Thank you very much!

We look forward to seeing you in Aberystwyth!

Jonathan Wooding (Sydney University),
Simon Rodway (Aberystwyth University)
and Ralph Haeussler (Winchester University)

____

This 2-day event is part of a three-day conference entitled 'Cymru, Iwerddon ar Celtiaid / Wales, ireland and the Celts'
To book your place: https://shop.aber.ac.uk/conferences-and-events/cynadleddau-conferences/cyfadran-y-celfyddydau-ar-gwyddorau-cymdeithasol-faculty-of-arts-and-social-sciences/cymru-iwerddon-ar-celtiaid-wales-ireland-and-the-celts

_______

 

Annwyl bawb,

'Myth a Chrefydd Celtaidd o'r Henfyd Diweddar i'r Oesoedd Canol'

12-13 September 2024 | 12-13 Medi 2024

Bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn canolbwyntio ar ddatblygiad syniadau a diwylliannau crefyddol yn y cenhedloedd Celtaidd eu hiaith yn yr Hen Gyfnod Diweddar a?r Oesoedd Canol Cynnar. Bwriad y gynhadledd yw darparu cyfle ar gyfer trafodaethau aml-ddisgyblaethol. Trwy ddod ag arbenigwyr ym meysydd hanes cynnar a chanoloeosol, astudiaethau Celtaidd, astudiaethau crefyddol, archeoleg ac arysgrifiaeth, gobeithiwn y cynigia?r drafodaeth olwg newydd ar barhad a thrawsnewid mewn crefydd a mytholeg Geltaidd, a chwestiynu deuoliaethau hirsefydlog megis paganaidd/Cristnogol, Rhufeinig/Celtaidd, a brodoriaethol/gwrth-frodoriaeth.

Cynhelir y gynhadledd ar Gampws Prifysgol Aberystwyth.

Gyrrwch gynigion papurau at:

Ralph Häussler: ralph.haussler-vf@winchester.ac.uk

neu

Jonathan Wooding: jonathan.wooding@sydney.edu.au

https://shop.aber.ac.uk/conferences-and-events/cynadleddau-conferences/cyfadran-y-celfyddydau-ar-gwyddorau-cymdeithasol-faculty-of-arts-and-social-sciences/cymru-iwerddon-ar-celtiaid-wales-ireland-and-the-celts

 

_____

Bwrsariaethau Ôl-raddedig 

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr ôl-raddedig am fwrsariaethau i fynychu'r Gynhadledd Cymru Iwerddon. Bydd y bwrsariaethau?n talu ffioedd cofrestru a chyfraniad at y costau teithio.  Dyfernir y bwrsariaethau yn ôl perthnasedd diddordebau ymchwil yr ymgeiswyr i themâu?r Gynhadledd. Os carech ffurflen gais neu am fanylion pellach cysylltwch â fass@aber.ac.uk

 Postgraduate Bursaries

Postgraduate students are invited to apply for bursaries to attend the Wales Ireland Conference. The bursaries will cover conference registration fee and a contribution towards travel costs. The bursaries are awarded according to the relevance of the applicant's research interests to the Conference themes.  If you would like to receive an application for or for further details please contact fass@aber.ac.uk

---
Prof. Ralph Haeussler MA PhD (Lond)
Senior Fellow of the Higher Education Academy || Research Fellow, School of History and Archaeology, Winchester University, United Kingdom
ralph.haussler@uclmail.net ralph.haussler-VF@winchester.ac.uk 
___
NEW BOOK: Religious Individualisation in the Roman World:
https://www.oxbowbooks.com/9781789259650/religious-individualisation/

 

 

_______________________________________________
Antclass mailing list
Antclass@uc.pt
http://ml.ci.uc.pt/mailman/listinfo/antclass

--
Saludos cordiales
Pedro Andrés Porras Arboledas
Moderador de la lista der-histanmeder-l
Historia e Historia del Derecho
Universidad Complutense de Madrid
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a DER-HISTANMEDER-L+unsubscribe@ggrupos.ucm.es.
información recibida 8/5/2024

 

 
 
 

© FEHM - CSIC. Todos los derechos reservados.No se permite la reproducción parcial o total del contenidode este sitio web sin autorización explícita. Fundación Española de Historia Moderna. Instituto de Historia, CCHS, CSIC, 2016. C/Albasanz, 26-28 – Despacho 2E-26. 28037 Madrid (España) Tf.+34-91.602.24.61 Fax. +34.91.602.29.71
fehm@ih.csic.es